Bérlési Feltételek

Bérlési feltételek:


  • Személyi igazolvány és lakcímkártya vagy Útlevél bemutatása
  • A hétvégi bérlet (szombat zárás előtti átvétel és hétfői nyitásra történő vissza hozatal) 2 napnak számít.
  • A díjak napi 100 km ingyenes futást tartalmaznak. A kerékpár többlet futása pótdíjas. A pótdíj mértéke 50 Ft/km
  • A kaució bruttó 80.000 Ft/kerékpár. Össz teleszkópos eMTB kerékpároknál bruttó 100.000 Ft-, melyet készpénzben, az elvitelkor kell kifizetni.
  • A kerékpárt letiszított állapotban kérjük vissza, ahogy kiadtuk. Ha ennek nem tesz eleget, nincs letakarítva a kerékpár, akkor 5000 Ft-os tisztítási díjat számolunk fel.
  • A bérleti díj kifizetése
  • Bérleti Szerződés elfogadása és aláírása


Ha a bérlő a bérlettől számított két héten belül elektromos kerékpárt vásárol nálunk, akkor a bérleti díjat jóváírjuk a kerékpár árából.

Kérjük, kerékpárbérleti igényét legalább egy munkanappal a bérleti időszak előtt jelezze nekünk! Azonnali kerékpár bérlésre nincs lehetőség.

FONTOS TUDNIVALÓK:

A Bérbevevő a jármű használata során köteles minden jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani és betartatni, amiért teljes felelősséggel tartozik.

A bérlet időtartama alatti szabálysértésből adódó bírságok teljes egészében átruházhatóak a Bérbevevőre.

A Bérbevevő köteles a járművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért, illetve a bérlés időszaka alatt történő járműlopásért a Bérbevevő a Bérbeadó irányába teljes anyagi felelősséggel tartozik.

A járművet kizárólag a Bérbevevő vezetheti, érte teljes anyagi felelősséget vállal a Bérbeadó irányába.

A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérbevevő és utasai testi épségéért, valamint egy esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért. A bérlő a bérbeadóval együtt köteles a kerékpárt a kölcsönzés megkezdésekor átnézni, hogy a kerékpáron található esetleges sérüléseket rögzíthessék a szerződésben (fotó készül róla).